×
×

 

Nasze hasło

Wszystkie przedszkolaki są nasze. Traktujemy je tak, jakbyśmy chcieli, aby inni traktowali nasze dzieci.

Nasze zobowiązanie

Świadomi roli, jaką w życiu odgrywają pierwsze kontakty, emocje i relacje, zamierzamy dołożyć wszelkich starań, aby okres edukacji przedszkolnej był dla naszych podopiecznych nie tylko obfity w korzystnie wpływające doświadczenia, ale przede wszystkim, aby odbywał się on w atmosferze wzajemnej życzliwości, zaufania i poszanowania praw. Jednocześnie, sami traktując pracę z dziećmi jako pasję i stale dbając zarówno o ich ciągły rozwój, jak i o rozwój nas samych – stanowimy zespół pedagogów wciąż poszukujących, doskonalących swój warsztat zawodowy, otwartych na świat. Żywimy głębokie przekonanie o tym, że dzieci kończące edukację przedszkolną w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Wesoły Autobus” będą nie tylko szczęśliwe i bogate w cenne doświadczenia, ale również gotowe i przygotowane do ekspansji w nowym środowisku szkoły.

Kadra
Przedszkola