×
×

 

Nasi partnerzy

UNESCO

(Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) powstało 16 listopada 1945 roku. To organizacja multilateralna koordynująca działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej. Wychodząc z założenia, że pokój to nie tylko stan braku wojny, Organizacja aktywnie zabiega o rozwijanie kultury pokoju w świecie. UNESCO stało się promotorem dialogu pomiędzy narodami i cywilizacjami. Wspiera wymianę doświadczeń, której celem jest trwały rozwój oparty na założeniu, że kolejne pokolenia będą mogły korzystać z dziedzictwa, które jest udziałem współczesnych ludzi.

Od września 2012 roku „Wesoły Autobus” obrał kurs UNESCO, a mianowicie rozpoczęliśmy program pilotażowy, który ma na celu przybliżyć nas  do idei i założeń, jakie promuje ta Organizacja. Pragniemy dołączyć do grona placówek oświatowych, które mają  zaszczyt współpracować z UNESCO (ASPnet). Okres przygotowawczy trwa trzy lata.

Placówki oświatowe stowarzyszone z UNESCO poszukują wciąż nowych i bardziej efektywnych metod nauczania oraz podejmują współpracę na linii międzynarodowej z innymi placówkami. Dzięki współpracy z UNESCO stworzymy miejsce, w którym nie tylko zapewniamy dzieciom opiekę i bezpieczeństwo, ale i wychowujemy je na otwartych na świat „małych” ludzi, którzy idą z podniesioną głową, znają swoją wartość, a jednocześnie są wrażliwi i potrafią pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Cała kadra opiera swoją pracę na czterech podstawowych fundamentach edukacji, czyli uczy dzieci: aby wiedziały, działały, żyły wspólnie, a nade wszystko, aby były.

Program realizujemy prowadząc różnego rodzaju zajęcia według kalendarza imprez proklamowanych przez UNESCO.

http://www.unesco.pl

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”

Fundacja „ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom” została założona w grudniu 1998 roku przez Irenę Koźmińską. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umysłowego oraz moralnego dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe.

Przedszkole „Wesoły Autobus” Bierze Udział  w Programie „Czytające Przedszkola”

Wprowadzając codzienne czytanie, nasze Przedszkole stara się pomóc dzieciom w dobrym, a może nawet w doskonałym opanowaniu ojczystego języka.

Lata przedszkolne to dla każdego dziecka czas niezwykle intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności. Kluczowym narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język. Pozwala on myśleć, zadawać pytania, opisywać świat i wyrażać swoje opinie. Ułatwia zawieranie i pielęgnowanie znajomości, dzięki niemu można snuć marzenia i refleksje.

Język potrzebny jest nie tylko dzieciom, które wciąż pytają "dlaczego?" i dzięki temu szybko się uczą, lepiej rozumieją świat i coraz sprawniej się w nim poruszają. Język potrzebny jest także dorosłym. To nasz największy sojusznik w kontaktach z innymi, w pozyskiwaniu informacji i wiedzy, w przekonywaniu do swoich racji. Język potrafi być jednak również najgorszym wrogiem, gdy jest ułomny i nieporadny - utrudnia komunikację, jest przyczyną nieporozumień i porażek. Słaba znajomość języka to źródło ciągłych frustracji i poważna przeszkoda w osiąganiu sukcesów w życiu społecznym, zawodowym i prywatnym. Wczesne dzieciństwo jest wyznaczonym przez ewolucję, krytycznym czasem na naukę języka. Braków wyniesionych z tego okresu zwykle nie da się nadrobić. Dlatego nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, jest jednym z najważniejszych powinności dorosłych wobec najmłodszych i darów, jakie możemy im przekazać. To prawdziwa przepustka do lepszego życia.

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl
http://www.cpcd.pl