×
×

 

Działamy Na Rzecz Innych

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

Jan Paweł II, przemówienie w UNESCO

Akcje charytatywne odgrywają dużą rolę – uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Pragniemy, aby nasze przedszkolaki dostrzegały ludzi, którzy potrzebują pomocy.

Kiermasz Świąteczny

Na Kiermaszu Świątecznym sprzedajemy upominki wykonane przez nasze dzieci - ozdoby, kartki świąteczne, aniołki.

Szlachetna Paczka

To akcja ludzi dobrej woli, która ma miejsce przed Świętami Bożego Narodzenia. Pomagamy chorym i niepełnosprawnym dzieciom, rodzinom wielodzietnym, ludziom starym i samotnym. W ostatnim roku pomogliśmy młodemu małżeństwu z dwójką maluchów. Uzbieraliśmy aż 24 paczki pełne prezentów!

http://www.szlachetnapaczka.pl/

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

To fundacja, której celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

http://www.wosp.org.pl

Góra Grosza

Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja polega na zbiórce monet groszowych (od 1 gr. do 50 gr.) we wszystkich typach szkół w całej Polsce.

http://www.towarzystwonaszdom.pl