×
×

 

Dla Rodziców

Wzajemna współpraca i komunikacja między domem a przedszkolem powinna być wyrazem wspólnej troski o dobro dzieci. Rodzice zapisując dziecko do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Wesoły Autobus” przyjmują jego program edukacyjny oraz wizję wychowawczą. Jest to wyraz chęci współpracy z przedszkolem,  a jego podstawą powinno być wzajemne zaufanie i poszanowanie praw i obowiązków.

W naszym przedszkolu komunikacja z rodzicami odbywa się w następujący sposób:

 • rodzice otrzymują bieżącą informację o aktywności swojego dziecka w ciągu dnia bezpośrednio od wychowawcy
 • w młodszych grupach rodzice otrzymują bieżącą informację o aktywności swojego dziecka w ciągu dnia na specjalnych karteczkach wkładanych do półki w szatni na koniec dnia
 • na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują plan pracy oraz kalendarium na zbliżający się miesiąc
 • raporty o postępach dziecka przekazywane są rodzicom dwa razy do roku, a osiągnięcia dzieci omawiane podczas spotkań indywidualnych z wychowawcą
 • we wrześniu organizowane jest zebranie z rodzicami, a w styczniu i w czerwcu dni otwarte z nauczycielami
 • plan pracy na dany miesiąc wywieszany jest na tablicach obok sal
 • ważne informacje dotyczące danej grupy wywieszane są przez nauczycieli na tablicach w szatniach
 • na tablicy obok wejścia znajduje się ROZKŁAD JAZDY, na którym umieszczone są wszystkie wydarzenia, które będą mieć miejsce w przedszkolu w danym miesiącu
 • na tablicach wywieszane są wszystkie istotne informacje
 • podstawowe dane dziecka, rodziców, opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci przechowywane są w dokumentacji przedszkola i mogą być na bieżąco aktualizowane
 • tygodniowy jadłospis wywieszany jest na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej
 • każda grupa posiada swój email, za pomocą którego rodzice mogą kontaktować się z wychowawcą, a wychowawca z rodzicami