×
×

 

Języki obce

Znajomość języków obcych we współczesnym świecie wydaje się być już nie tylko koniecznością, lecz normą, do której społeczeństwa przywiązują wielką wagę. Aby dzieci miały szansę sprostać potrzebie wielojęzyczności rozumianej jako wymóg czasów, dobrze jest zapewnić im możliwość uczenia się języka obcego już na poziomie edukacji przedszkolnej zorganizowanej w sposób profesjonalny i optymalny.

W naszym przedszkolu dzieci uczą się języka angielskiego i języka francuskiego.

Nauka języka angielskiego odbywa się codziennie dwa razy dziennie (przed obiadem i po obiedzie). W grupie najmłodszej jest to 20 minut dwa razy dziennie, w starszych grupach dwa razy dziennie po 45 minut. Zajęcia prowadzą bardzo doświadczeni i niezwykle sympatyczni lektorzy

Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem różnych stylów poznawczych.

Język francuski

Francuski to jeszcze do niedawna lingua franca nowożytnego świata. W średniowieczu obowiązywał na dworze angielskim. W późniejszych wiekach był językiem wykształconej Europy, językiem filozofów, literatów, szeroko pojętej kultury i sztuki oraz dyplomacji.

Dziś język francuski jest oficjalnym językiem w 32 krajach. Posługuje się nim 220 mln ludzi na pięciu kontynentach. Jest również jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, językiem roboczym NATO, ONZ oraz wielu innych organizacji międzynarodowych.

To język Mikołajka, Astrixa i Obelixa, błyskotliwego Tintina, refleksyjnego Małego Księcia. Odkrycie języka dziecięcych bohaterów to niesłychana przyjemność.

A być może początek wielkiej przygody? ... Francja przyjmuje blisko 300 tys. studentów z zagranicy rocznie. I być może dziś w naszym przedszkolu uczniowie stawiają pierwsze kroki ich przyszłej międzynarodowej kariery?

Na zajęciach w przedszkolu dzieci odkrywają język francuski w sposób zupełnie naturalny, tak jak język ojczysty: poprzez śmiech, zabawę, wszystkie zmysły, ruch, taniec i śpiew.

Staramy się, by pokochały ten piękny język!

Wielu rodziców zastanawia się, czy fakt, że ich dziecko w tak wczesnym wieku rozpocznie kontakt z drugim językiem, nie wpłynie negatywnie na rozwój jego mowy? Badania naukowe wykazują zupełnie co innego. Przyswajanie podstaw języka wieku przedszkolnym umożliwia dziecku jego poznanie w sposób pełniejszy i bardziej naturalny niż na jakimkolwiek innym etapie życia.

Jakie korzyści płyną z wczesnego intensywnego nauczania drugiego języka?

  • wyniki badań dowodzą, że dzieci, które od urodzenia lub pierwszych lat życia mają kontakt z więcej niż jednym językiem, z łatwością przyswajają sobie dwa, trzy a nawet cztery języki
  • Specjaliści ustalili, że dopiero piąty język wprowadzany w tym samym czasie co pozostałe cztery, może nastręczyć trudności.
  • aż 75% ludności świata włada przynajmniej dwoma językami obcymi oraz dialektami
  • badania donoszą, iż dorastanie w środowisku dwujęzycznym wpływa na zdolności językowe dziecka i ułatwia naukę kolejnych języków, rozwija abstrakcyjne myślenie
  • badania wskazują, że generalnie dzieci dwujęzyczne pod pewnymi względami rozwijają się szybciej niż ich jednojęzyczni rówieśnicy.

W życiu dorosłym…

  • dobra znajomość języka obcego stwarza duże szanse na znalezienie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy, także za polską granicą
  • znajomość obcego języka (głównie zachodniego, a najlepiej dwóch lub trzech) sprawia, że posiadając ukończone studia można uważać się za w pełni wykształconego człowieka
  • obcy język otwiera drzwi do kultury państwa, w którym jest on używany
  • obcy język umożliwia swobodne porozumiewanie się z obcokrajowcami
  • dobra znajomość języka obcego pozwala zrozumieć informacje płynące drogą elektroniczną (Internet) oraz ze zrozumieniem oglądać obcojęzyczne programy telewizji satelitarnej.